Extra investeringen in de kinderopvang

Wat betekent dit voor Brugge?

In december werden door Vlaams minister Hilde Crevits bijkomende middelen vrijgemaakt voor de kinderopvang, maar wat betekent dit concreet voor Brugge?

🤱Brugge kreeg geen extra middelen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Deze middelen gingen naar steden en gemeenten die een groter gebrek aan kinderopvangplaatsen kennen

🤱Wel werd de basissubsidie verhoogd tot 3.000 EUR op jaarbasis. Daar bovenop komt er een subsidie van 1.733 EUR op jaarbasis voor het verlagen van de kind-begeleiderratio, waarvan er sowieso 60% wordt uitbetaald en waarvan het volledige bedrag vanaf 2027 bij de basissubsidie wordt geteld

🤱Wel krijgen de organisatoren die eerder een aanvraag deden om plaatsen met basissubsidie over te schakelen naar plaatsen met inkomenstarief de kans om hun aanvraag te herbevestigen. Ook heel wat Brugse plaatsen komen hiervoor in aanmerkingen. Met het huidige budget kunnen niet alle plaatsen omgezet worden. Hier geldt het beoordelingscriteria: van langst bestaande naar nieuwste organisatoren

🤱Wel is er net een proefproject gestart van De Blauwe Lelie in samenwerking met de Centrale der Werkgevers Zeebrugge en de Association Port of Zeebrugge om kinderopvang te creëren samen met bedrijven, ook daar wordt de basissubsidie voorzien